Jak zdobyć autograf?

Wyślij kopertę z zaadresowaną kopertą zwrotną na adres klubu.
Po otrzymaniu listu koperta zostanie zaopatrzona w autograf i odesłana.

Klub Sportowy Wisła Puławy
ul. Hauke-Bosaka 1
24-100 Puławy