Kontakt

management:

Magdalena Kordaś
e-mail: m.kordas@forwinners.pl
tel.: +48 516 048 625

Jak zdobyć autograf?

Wyślij kopertę z zaadresowaną kopertą zwrotną na adres klubu. Po otrzymaniu listu koperta zostanie zaopatrzona w autograf i odesłana.

Klub Sportowy Wisła Puławy
ul. Hauke-Bosaka 1
24-100 Puławy